MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 3 (18)/2019 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie trzeci w roku 2019, a 18 w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.

Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka i Małgorzata Strękowska-Zaremba;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii.

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Jerzy Andrzejczak
 • Krzysztof Bielecki
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Krzysztof Boruń
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Andrzej Chąciński
 • Kornél Döbrentei
 • Andrzej Duda
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Jacek Durski
 • Bob Dylan
 • Piotr Gliński
 • Johann Wolfgang Goethe
 • Joanna Jagiełło
 • Franz Kafka
 • Andrzej Książek
 • Gabriela Kurylewicz
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Milan Orlić
 • Jacek Pankiewicz
 • Maciej Parowski
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maricruz Patiño
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Arturo Gutierrez Plaza
 • Reiner Maria Rilke
 • Krystyna Rodowska
 • Fryderyk Schiller
 • Ivan Schneedorfer
 • Arthur Schnitzler
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Danuta Sękalska
 • Barbara L. Surowska
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Joseph von Eichendorff
 • Grzegorz Walczak
 • Marcin Wolski
 • Andrzej Zimniak
Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.