MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 3 (14)/2018 „Podglądu” już na stronie

Podgląd 3 (14)/2018

Ukazał się właśnie trzeci w tym roku, a czternasty w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.

Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Katarzyna Rurańska;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przeznich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym: Janusz Andrzejczak, Krzysztof Beśka, Jerzy Binkowski, Tamara Bołdak-Janowska, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Ernest Bryll, Andrzej Chąciński, Krzysztof Choiński, Przemysław Dakowicz, Janusz Drzewucki, Carol Ann Duffy, Paweł Dunin-Wąsowicz, Anna Dutka-Mańkowska, Anna Frajlich, Sylwia Gibaszek, Ryszarda Grzybowska, Joanna Jagiełło, Antoni Janowski, Maria Jentys-Borelowska, Wojciech Kaliszewski, Janusz A. Kobierski, Katarzyna Kotowska, Krzysztof Kuczkowski, Joanna Kulmowa, Maria Kuncewiczowa, Gabriela Kurylewicz, Rafał Lasota, Adam Lizakowski, Jerzy Marciniak, Dominika Matuła, Piotr Müldner-Nieckowski, Anna Nasiłowska, Wiesława Oramus, Jacek Pankiewicz, Alicja Patey-Grabowska, Maria Jolanta Piasecka, Małgorzata Karolina Piekarska, Marcel Proust, Krystyna Rodowska, Baśka eR., Krzysztof Saturnin Schreyer, Jerzy Seipp, Danuta Sękalska, Jerzy Snopek, Konrad Sutarski, Adriana Szymańska, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, Barbara Wachowicz, Bronisław Wildstein, Zbigniew Zbikowski.

Szczególnej uwadze czytelników polecamy tekst Katarzyny Kotowskiej o walce o własne prawa autorskie.

Podgląd to klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (lub są tam zamieszczane teksty krytyczne dotyczące ich twórczości, a wyjątki są rzadkie). Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).

Każdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.