MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 4 (15)/2018 „Podglądu” już na stronie

Podgląd 4 (15)/2018

Ukazał się właśnie czwarty w roku 2018, a piętnasty w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.

Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka, Małgorzata Strękowska-Zaremba i Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przeznich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym: Janusz Andrzejczak, Anna Bańkowska, Anna Bernat, Jerzy Binkowski, Anna Bojarska, Tamara Bołdak-Janowska, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Wojciech Chmielewski, Krzysztof Choiński, Jolanta Cywińska, Florian Czarnyszewicz, Ryszard Częstochowski, Dorota Jovanka Ćirlić, Paweł Dunin-Wąsowicz, Jacek Durski, Czesław Hajduk, Joanna Jagiełło, Walentyna Karwowska, Eugeniusz Kasjanowicz, Kołodziejczykowa, Jerzy Bogdan Kos, Andrzej Książek, Wojciech Kudyba, Rafał Lasota, Adam Lizakowski, Zbigniew Lubicz-Miszewski, Wiesław Mandryka-Bukowiński, Krzysztof Masłoń, Piotr Müldner-Nieckowski, Anna Nasiłowska, Mariusz Olbromski, Wiesława Oramus, Andrzej Ostromęcki, Jacek Pankiewicz, Joanna Papuzińska, Alicja Patey-Grabowska, Marek Pękala, Jan Krzysztof Piasecki, Małgorzata Karolina Piekarska, Antoni Pieńkowski, Marcel Proust, Krystyna Rodowska, Baśka eR., Krzysztof Saturnin Schreyer, Jerzy Seipp, Danuta Sękalska, Jan Strękowski, Grażyna Strumiłło-Miłosz, Teresa Sułowska-Bojarska, Konrad Sutarski, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, Stevan Tontić, Grzegorz Walczak, Piotr Wojciechowski, Zbigniew Zbikowski.Janusz Andrzejczak, Anna Bańkowska, Anna Bernat, Jerzy Binkowski, Anna Bojarska, Tamara Bołdak-Janowska, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Wojciech Chmielewski, Krzysztof Choiński, Jolanta Cywińska, Florian Czarnyszewicz, Ryszard Częstochowski, Dorota Jovanka Ćirlić, Paweł Dunin-Wąsowicz, Jacek Durski, Czesław Hajduk, Joanna Jagiełło, Walentyna Karwowska, Eugeniusz Kasjanowicz, Kołodziejczykowa, Jerzy Bogdan Kos, Andrzej Książek, Wojciech Kudyba, Rafał Lasota, Adam Lizakowski, Zbigniew Lubicz-Miszewski, Wiesław Mandryka-Bukowiński, Krzysztof Masłoń, Piotr Müldner-Nieckowski, Anna Nasiłowska, Mariusz Olbromski, Wiesława Oramus, Andrzej Ostromęcki, Jacek Pankiewicz, Joanna Papuzińska, Alicja Patey-Grabowska, Marek Pękala, Jan Krzysztof Piasecki, Małgorzata Karolina Piekarska, Antoni Pieńkowski, Marcel Proust, Krystyna Rodowska, Baśka eR., Krzysztof Saturnin Schreyer, Jerzy Seipp, Danuta Sękalska, Jan Strękowski, Grażyna Strumiłło-Miłosz, Teresa Sułowska-Bojarska, Konrad Sutarski, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, Stevan Tontić, Grzegorz Walczak, Piotr Wojciechowski, Zbigniew Zbikowski.

Podgląd to klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (lub są tam zamieszczane teksty krytyczne dotyczące ich twórczości, a wyjątki są rzadkie). Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).

Każdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.