MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki – ambasadorka kampanii społecznej WypiszWyczytaj

WIERSZE

Nie uważam się za poetkę. Po prostu czasem coś napiszę…
Moje wiersze ukazywały się w pismach literackich, a także kilku antologiach jak: “Miasto nowego milenium”, czy wydane w Stanach Zjednoczonych “Contemporary writers of Poland” lub wydana w Grecji “Mosty: Warszawa-Ateny”.


Tytuł: 20th Jubilee Anthology
Podtytuł: Anniversary of the Contemporary Writers of Poland
Wybór i opracowanie: Danuta Błaszak & Anna Maria Mickiewicz
Project okładki:  Agnieszka Herman
Język: angielski
Seria wydawnicza: Contemporary Writers of Poland
Wydawca: Dreammee Little City 2020, Orlando, Fl.
ISBN: 978-1-71698-842-4
Format: (6 x 9 in / 152 x 229 mm)
stron: 112

Antologia opublikowana została z okazji 20-tej rocznicy wydawnictwa Contemporary Writers of Poland, którego celem jest promowanie polskiej literatury w języku angielskim. Wydawnictwo powstało jako nadbudowa Miasta Literatów, jednego z najstarszych polskich literackich portali internetowych. Po paru latach do redakcji dołączyła Anna Maria Mickiewicz. Okładki książek od samego początku są projektowane przez Agnieszkę Herman.
Ponieważ chodzi o antologię jubileuszową, warto przypomnieć, że pierwsze publikacje powstawały w czasach, kiedy “nikt nie mówił po angielsku” i wiele zależało od tłumaczy. Książka jubileuszowa jest wydana w roku 2020, kiedy “wszyscy mówią po angielsku”. Nasze książki zawierają opracowania krytyczno-literackie, nawiązują do historii literatury. Współpracujemy z pisarzami z całego świata. W najnowszej jubileuszowej antologii w antologii jubileuszowej przedstawiamy pisarzy z polskich środowisk literackich, a także międzynarodowe grono współczesnych pisarzy z krajów takich jak: USA, Wielka Brytania, Belgia i Włochy. Chociaż nazwa Contemporary Writers of Poland pozostała, zmieniła się jej definicja.


contemporary

ISBN: 9781365426247
Copyright: Danuta Blaszak (Standard Copyright License)
Edition: First
Publisher: Dreammee Little City
Published: October 16, 2016
Language: English
Pages: 168
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior: InkBlack & white
Weight: 0.67 lbs.
Dimensions (inches): 6 wide x 9 tall

Legendary – Contemporary Writers of Poland. The book consists of two parts: Contemporary written words from our invited international guests. It is a pleasure and an honor for us to invite great writers from all over the world to participate in the anthology. The second part: a piece of history of Poland after World War II. This book is dedicated to Leszek Szymanski, the legendary founder of „wspolczesnosc”, the first independent literature magazine published in 1956. His magazine was a Big Bang of freedom, word, honesty and wisdom published in a politically difficult time, in the chaos following the death of Stalin and Communism’s apparatus still dramatized its deadly.


antologia grecka1

“Mosty: Warszawa-Ateny”

antologia grecka2

Poezja zawsze towarzyszyła Polakom i Grekom w ważnych chwilach trudnej i zawiłej historii obydwu narodów. Dlatego też w dzisiejszych, zdecydowanie antypoetyckich czasach, zbiory i antologie poezji znajdują czytelników w naszych krajach. Antologia „Mosty” nie jest więc pierwszą naszą wspólną literacką inicjatywą i mam nadzieję, że nie pozostanie ostatnią. Tym razem polsko-grecka antologia jest owocem współpracy dwóch czasopism literackich, które wytrzymały presję ciężkich czasów i wciąż zajmują się krzewieniem poezji w wymiarze krajowym i międzynarodowym. To warszawska „POEZJA dzisiaj” i ateńskie „III Tysiąclecie”. Te periodyki nawiązały w minionym dziesięcioleciu więzy współpracy w postaci wymiany materiałów literackich. Dzisiaj podnoszą tę współpracę na wyższy poziom, redagując wspólną antologię poezji. 
Ta antologia stanowi ogniwo w łańcuchu międzynarodowych inicjatyw Aleksandra Nawrockiego, niezmordowanego promotora współpracy poetów z różnych krajów świata. Twórca i redaktor naczelny „POEZJI dzisiaj” nie ograniczył swoich starań do organizacji międzynarodowych festiwali literackich i współpracy czasopism. Stworzył serię dwujęzycznych antologii, tworzących literackie związki Polski z innymi krajami. Dzięki współpracy z „III Tysiącleciem” przyszła kolej na Grecję, a kapitanem greckiej drużyny został jej redaktor, Dimitris Pistiks, kolega związany od wielu lat z polskim środowiskiem literackim i akademickim.
Zatem obydwaj redaktorzy dokonali wyboru autorów z obu krajów, którzy reprezentują rożne pokolenia, regiony i stowarzyszenia, aby przedstawić czytelnikom jak najszerszą panoramę poezji tworzonej dzisiaj w Polsce i w Grecji. Nasza inicjatywa zawiera wszakże dwie cenne nowości w stosunku do poprzednich. Pierwsza z nich, to wzajemna obecność poetów diaspory w osobach Polki mieszkającej w Grecji i Greka osiadłego w Polsce. To ważny symboliczny dowód uznania kluczowej roli, jaką obydwie diaspory odgrywają w rozwoju polsko-greckich związków kultury. Drugi nowy element stanowią liczne ilustracje autorstwa polskich i greckich artystów miejscowych i z odpowiednich diaspor.
Ja sam, z tytułu wieloletniej działalności na rzecz zbliżenia literackiego Polski i Grecji, podjąłem się koordynacji prac nad antologią oraz wzajemnego przekładu utworów na obydwa języki, traktując to jako zaszczytne zobowiązanie. Wspólnie z kolegami Redaktorami, Dimitisem Pistikosem i Aleksandrem Nawrockim, który jest równocześnie wydawcą antologii, mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się do zacieśnienia współpracy między środowiskami literackimi Polski i Grecji, a także do lepszego wzajemnego poznania dzisiejszego życia literackiego obu naszych krajów.
Paweł Krupka


“Contemporary writers of Poland”

temporary

Poland is the country that defeated communism. Poles love freedom and very special strong individualism is typical of them. The Anthology is thus a wide presentation of contemporary writers of Poland – a generation after two recent Nobel Prize winners with Polish backgrounds Milosz and Szymborska.

contemporary2

The Anthology consists of two parts: poetry and a few short stories. Poems seem to be more popular in Poland. The second part is rather complementary than a separate presentation of the country. The poems in the Anthology contain an explicit message for readers. They are not only a linguistic game even with professional linguistic attributes. The poems and the short stories are not a linguistic joke – so one can get the message. Pope John Paul II was from Poland – he was a poet and he is presented in the Anthology. Some ….
Danuta Blaszak


“Miasto nowego milenium”

mnm(1)

Prezentowany tu wybór to próba przybliżenia i pokazania dokonań poetyckich autorów debiutujących po 1988 roku. Są oni już obecni na rynku wydawniczym i na swoim koncie mają, co najmniej jedną opublikowaną „ważną” książkę poetycką. Wyjątkiem jest troje autorów, którzy mają złożone do druku swoje debiuty, a ich dokonania i stała obecność w publikacjach prasowych i antologiach usprawiedliwia ich obecności w antologii.
Warto dodać, że na rynku zadebiutowało w tym okresie ponad 200 autorów mieszkających w stolicy. Proponowany podział na trzy okresy uwzględnia z jednej strony chronologię kolejnych debiutów oraz, co najważniejsze, pewną specyfikę poetyki, charakterystyczną i wspólną dla poszczególnych podziałów czasowych (…). Pomimo ograniczenia wyboru do mieszkańców Warszawy jest on – moim zdaniem – reprezentatywny w skali ogólnopolskiej i stanowi cenne uzupełnienie obecnych na rynku antologii. Jest również antologią tematyczną. Poetyckim przeżyciom towarzyszą motywy metropolii i najbliższego otoczenia twórcy: pokoju, mieszkania, ulicy, baru, kawiarni, kościoła, parku, a nawet cmentarza. Jestem przekonany, że takie ujęcie pozwoli Czytelnikowi przybliżyć poetykę pokolenia milenijnego oraz zachęci Go do poszukiwania nowych utworów przedstawionych twórców.
Zbigniew Milewski


Print Friendly, PDF & Email