MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki – ambasadorka kampanii społecznej WypiszWyczytaj

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Ekstaza św. Teresy – Gian Lorenzo Berniniego, [w:] BAROK, HISTORIA – LITERATURA – SZTUKA, PÓŁROCZNIK I/1 1994; s. 154-155;
 • Kolonia artystyczna w Krzemieńcu i jej romantyczne inspiracje; [W:] Dialog Dwóch Kultur. R. 16, z. 1 (2021), s. 150-161;
 • Patriotyczna twórczość Maurycego Gottlieba jako przykład dążeń asymilacyjnych XIX-wiecznego polskiego artysty żydowskiego pochodzenia; [W:] Dialog Dwóch Kultur. R. 15, z. 1 (2020), s. 56-65;
 • Artyści – uczestnicy powstania styczniowego i ich prace, a także związane z nimi przedmioty w zbiorach Muzeum Niepodległości – wybrane przykłady [W:] Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, Warszawa 2022; s. 307-322;
 • Dwie Ruszczykowskie, czyli Matka i córka w Powstaniu Warszawskim oraz wpływ powstania na ich dalsze losy, [W:] Dziś idę walczyć mamo… 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Warszawa 2022; s. 243-278;
 • Wacław Chodkowski – zapomniany malarz dla ubogich: (skrócona monografia artysty) [W:] Niepodległość i Pamięć: czasopismo muzealno-historyczne. R. 29, nr 1 (2022), s. 63-104;
 • Henryk Józewski: autoportret polityka i artysty [W:] Niepodległość i Pamięć: czasopismo muzealno-historyczne. R. 29, nr 2 (2022), s. 163-172;
 • Przegląd i porównanie XIX-wiecznych drukowanych pocztów władców polskich jako przykład źródła nauki historii Polski w czasie zaborów [W:] Niepodległość i Pamięć: czasopismo muzealno-historyczne. R. 29, nr 3 (2022), s. 191-230;
 • Walery Eljasz-Radzikowski (1840–1905). Piewca historii Polski; [W:] Walery Eljasz-Radzikowski – artysta i patriota (katalog wystawy); Warszawa 2023; s. 9-23;
 • Walery Eljasz-Radzikowski w czterech odsłonach, czyli słowo o wystawie; [W:] Walery Eljasz-Radzikowski – artysta i patriota (katalog wystawy); Warszawa 2023; s. 25-27;
 • Włodzimierz Zakrzewski (1916 –1992). Postimpresjonista [W:] Włodzimierz Zakrzewski (1916 –1992). Postimpresjonista. (katalog wystawy); Warszawa 2022; s. 9-17;
 • Patriotyczna twórczość Aleksandra Lessera i Maurycego Gottlieba jako przykład dążeń i dylematów asymilacyjnych XIX-wiecznych polskich artystów żydowskiego pochodzenia; [W:] Polonia – etnografia polityczna – niepodległość: księga dedykowana Janowi Sękowi; Warszawa 2023; s. 211-228;
 • Galeria Jednego Obiektu. Ludomir Benedyktowicz, „Dziewczyna z konwią” [W:] Niepodległość i Pamięć: czasopismo muzealno-historyczne. R. 30, nr 1 (2023), s. 211-220;
 • Galeria Jednego Obiektu. Wojciech Fangor – „Guernica” 1955 [W:] Niepodległość i Pamięć: czasopismo muzealno-historyczne. R. 30, nr 3 (2023), s. 263-270;
 • Aleksander Sochaczewski – artysta w służbie umęczonego narodu [W:] Aleksander Sochaczewski. O Syberii pędzlem i piórem (artystyczny obraz Powstania Styczniowego oraz katorgi), Warszawa 2023, s. 7-20;
Print Friendly, PDF & Email