MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Zostałam stypendystką MKiDN

Dwa dni temu otrzymałam następujący list:

Szanowni Państwo,

serdecznie gratulujemy przyznania stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II. Wyniki konkursu zostały opublikowane pod adresem:

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/rozstrzygniecie-konkursu-2241.php

Informuję, iż jesteśmy w trakcie przygotowywania dla Państwa dokumentów stypendialnych. Listy zostaną wysłane do Państwa pocztą (listem poleconym). Proszę oczekiwać przesyłki w najbliższym czasie.

29 czerwca 2017 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II, ogłoszony 31 marca 2017 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Zgodnie z § 4.2 rozporządzenia, lista osób, które otrzymały stypendia Ministra KiDN na 2017/II r. została opublikowana w internecie na stronach MKiDN.

To moje drugie stypendium. Poprzednie dostałam (też półroczne tylko: styczeń-lipiec) w 2014 roku. Dzięki tamtemu stypendium powstała książka “Czucie i Wiara, czyli warszawskie duchy” wydana potem nakładem wydawnictwa LTW. Co powstanie teraz? Stypendium zostało mi przyznane w kategorii “film”, ale więcej szczegółów na razie nie zdradzę.

About Małgorzata Karolina Piekarska
dziennikarka, pisarka, blogerka.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.