MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 5/2016 “Podglądu” już na stronie

Podglad_nr2(5)_2016_okladka1_full Ukazał się właśnie drugi w tym roku, a piąty w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.
Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także mobi i epub. http://podglad.com.pl
Pismo jest dość grube – drukowana wersja numeru piątego liczy ponad 170 stron. To klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).
Podglad_nr2(5)_2016_okladka4_fullKażdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej. Tym razem tłumaczenia z jęz. bałkańskich, ukraińskiego, ale też angielskiego.
W najnowszym numerze utwory takich autorów jak m.in.: Janusz Andrzejczak, Juan José Arreola, Anna Bańkowska, Zofia Beszczyńska, Jerzy Binkowski, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Danuta Cirlić-Straszyńska, Lidija Dimkovska, Andrzej Dorobek, Janusz Drzewucki, James Elroy Flecker, Leszek Engelking, Waldemar Gaiński, Patrick Galvin, Danuta Gałecka-Krajewska, Sylwia Gibaszek, Slavomir Gvozdenović, Edward Hołda, Eugeniusz Kasjanowicz, Andrzej Tadeusz Kijowski, Karen Kovacik, Grzegorz Łatuszyński, Marek Ławrynowicz, Jerzy Marciniak, Piotr Marciniak, Piotr Müldner –Nieckowski, Walter Neumann, Wsiewołod Niestajko, Wiesława Oramus, Jacek Pankiewicz, Alicja Patey-Grabowska, Marek Pękala, Małgorzata Karolina Piekarska, Krystyna Rodowska, Barbara Rosiek, Krzysztof Rudziński, Krzysztof Saturnin Schreyer, Andrzej Sobol-Jurczykowski, Jan Strękowski, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Konrad Sutarski, Agnieszka Syska, Jerzy Śleszyński, Bogdan Świecimski, Kazimierz Świegocki, Grzegorz Walczak, Piotr Wojciechowski, Zbigniew Zbikowski, Gjoko Zdraveski, Nina Živančević.
Lektura „Podglądu” to nie tylko okazja do zapoznania się z tym, kto jest członkiem Stowarzyszenia oraz jak i co pisze, ale też pomoc w podjęciu decyzji, jaki tytuł wart jest zakupu, jaki utwór chcemy poznać w całości. Pismo oddaje różnorodność literacką Stowarzyszenia.
W skład redakcji wchodzą członkowie zarządu oddziału i to oni pracują nad pismem.
Zachęcamy do zapoznania się z wersją PDF pisma na stronie http://podglad.com.pl
Pismo nie płaci honorariów, nie wypłaca pensji, a praca przy nim jest społeczna.
Powstało, by pokazać szerszemu ogółowi naszego społeczeństwa, że istnieje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, oraz jaki potencjał ma literatura wysoka tworzona przez twórców (nie celebrytów) największego jego oddziału, czyli Oddziału Warszawskiego.
Kultura polska to nie tylko kultura masowa, zdominowana przez słupki popularności i wszechobecna w mediach, to także kultura skierowana do bardziej wymagającego odbiorcy. Chcemy dać mu możliwość jej poznania (bezpłatnego).
Nakład papierowy wynosi 350 egzemplarzy.
Wersja papierowa w formacie A-5 wydawana jest w tak niewielkim nakładzie, gdyż kwartalnik ukazał się także w wersji on-line.
Papierowa wersja będzie miała swoją premierę na najbliższych targach książki. Poza tym będzie można się z nią zapoznać już wkrótce odwiedzając warszawskie biblioteki publiczne (oraz polskie biblioteki posiadające tzw. egzemplarz obowiązkowy), a także Bibliotekę Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu. Będzie on również dostępny w Domu Literatury (w kawiarni „Literatka” i pokojach gościnnych), a także poza Warszawą, w pokojach gościnnych Domu Pracy Twórczej „Astoria” im. S. Żeromskiego w Zakopanem.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.