MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt!

Dla wierzących mam obraz “Niewierny Tomasz” pędzla Michelangelo Merisi da Caravaggio, bo w ten czas warto pomysleć o wierze, czym w ogóle jest?

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.» (J 20,24-29)

Na obrazie Jezus ma przekłuty prawy bok. W Biblii nie jest powiedziane, który bok przebito włócznią. Stąd dowolność na obrazach.

Dla niewierzących też mam prezent. Świecki, wielkanocny obrazek, który uwielbiam. Jest częścią amerykańskiej popkultury. Oto tradycyjne zdjęcie dzieci z wielkanocnym zajączkiem. (W tym miejscu proszę, by nie mylić zająca z królikiem! Zając jest większy, ma dłuższe kończyny i charakterystyczne bardzo długie uszy.) Zając Szarak to nasze polskie zwierzę, które zamieszkuje otwarte tereny głównie rolnicze. W marcu zające łączą się w pary (marcują) stąd ich skojarzenie z nadejściem wiosny. Są poza tym symbolem płodności. Polscy chłopi uważali go za symbol… zbereźności, ale cóż… na pewno nie widzieli tego zdjęcia.

No to jeszcze raz!

Wesołych Świąt!

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.