MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki – ambasadorka kampanii społecznej WypiszWyczytaj

86 numer Niepodległość i Pamięć

W najnowszym (86) numerze kwartalnika “Niepodległość i Pamięć” wydawanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie mój artykuł.

Kwartalnik ukazuje się od 1994 roku i poświęcony jest ojczystej historii, kulturze i sztuce, wiele uwagi staramy się poświęcić zagadnieniom dotyczącym polskich ruchów niepodległościowych, społecznych i obywatelskich na przestrzeni XVIII–XX wieku.

Na łamach czasopisma Niepodległość i Pamięć przedstawiamy artykuły, materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym czynnie uczestniczy Muzeum Niepodległości w Warszawie, źródła, recenzje, bibliografie. Mamy nadzieję, że czasopismo Niepodległość i Pamięć stanie się nie tylko miejscem, w którym będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem dla twórczych polemik, toczonych z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Druk czasopisma Niepodległość i Pamięć jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Archiwalne numery czasopisma Niepodległość i Pamięć są dostępne również w Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

W najnowszym 86 numerze:

Spis treści

Tadeusz Skoczek, Historyczne rocznice

ARTYKUŁY

Maciej Białecki, Biogramy Powstańców Warszawskich. Dr Bogdan Nowicki (1908−1963) – lekarz i animator życia kulturalnego
Zdzisław Bieleń, Ostatnia kampania Marcina Borelowskiego-Lelewela
Marcin Gomółka, Insurekcja Kościuszkowska w „Pamiętnikach” pułkownika Józefa Drzewieckiego
Marcel Kąkol, Robert Tetzlaff – zbrodniarz z Kobylarni. Przyczynek do działalności Selbstschutzu w okolicach Bydgoszczy jesienią 1939 roku
Piotr Maroński, Gabinet Wincentego Witosa wobec wypadków (zamieszek) krakowskich z 6 listopada 1923 roku

MUZEALNICTWO. Materiały. Sprawozdania. Omówienia

Andrzej Kotecki, Galeria Ecce Homo w Mauzoleum Walki i Męczeństwa al. Szucha 25
Agata Olenderek, Entuzjastki
Dorota Panowek, Kronika wydarzeń Muzeum Niepodległości w Warszawie (październik, listopad, grudzień)
Małgorzata Karolina Piekarska, Wincenty Witos w malarstwie i grafice w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie
Magda Bilińska, Działalność edukacyjna w Muzeum Niepodległości i jego oddziałach
Marek Sołtysik, Malarstwo i zarys idei Ludwiga Angerera Der Ältere w Galerii Brama Bielańska w Cytadeli Warszawskiej. Muzeum Niepodległości czci 85. rocznicę urodzin artysty i pisarza

ŹRÓDŁA. Relacje. Wspomnienia

Andrzej Domagalski, Archiwum kultury studenckiej. Jacek Kleyff i niezwykły Salon Niezależnych, kabaretowe „Tango Anawa” i Friedmanna szaleństwa w Hybrydach
Mateusz Ratyński, Marszałek Maciej Rataj (1884−1940). W 140. rocznicę urodzin
Paweł Bezak, Wzmianki o umundurowaniu I Korpusu Polskiego w latach 1917−1918

RECENZJE. Noty. Bibliografie

Henryk Kocój, Zasługi Tadeusz Kościuszki dla Polaków (Tadeusz Korzon, Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta, [reprint z wydania z 1894 roku] red. L.M. Krześniak, T. Skoczek, Maciejowice−Warszawa 2021)
Andrzej Kotecki, Trudna historia polsko-żydowska (Nie tylko o Ulmach. O pomocy udzielanej Żydom na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej w latach 1939−1945, red. T. Domański, A. Gontarek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2023)
Karolina Paćko, Grzegorz Wodziński, Samorządowcy na Pawiaku (Warszawscy samorządowcy na Pawiaku, red. B. Michalec, T. Skoczek, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2023)
Małgorzata Karolina Piekarska, Malczewski na wskroś polski (Podszepty sztuki. Whispers of art. Jacek Malczewski 1854−1929, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2009)
Piotr Maroński, Muzea skansenowskie w Polsce (Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, red. A. Gaweł, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Białystok 2021)
Jan Engelgard, Wojna Stalina czy wojna Hitlera? (Sean McMeekin, Wojna Stalina. Nowa historia II wojny światowej, Znak Horyzont, Kraków 2024)

Nasi Autorzy

PDF numeru można pobrać tu: https://niepodlegloscpamiec.pl/lib/mlwrf9/NIP_286-lxa6ttac.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

Z wykształcenia: historyczka sztuki, scenarzystka i bibliotekarka. Z zawodu: pisarka i dziennikarka. Z pasji: blogerka, varsavianistka i genealożka. Miłośniczka: książek, filmów, gier planszowych, kart do gry, jamników i miodu...

Comments are closed.