MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 4 (19)/2019 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie czwarty w roku 2019, a 19 w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.

Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, bezpłatnie pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
 Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Jerzy Andrzejewski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Jan P. Grabowski
 • Jarmila Hašková
 • Krzysztof Andrzej Jeżewski
 • Wojciech Kaliszewski
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Andrzej Książek
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Żaneta Nalewajk
 • Anna Nasiłowska
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Marek Pękala
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Susana Szwarc
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Andrzej Titkow
 • Olga Tokarczuk
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew Zbikowski
Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.