MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki

Numer 1 (20)/2020 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie pierwszy w roku 2020, a 20 w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.

Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, bezpłatnie pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Bielecki, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Baśka eR
 • Anna Bernat
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Antonin Brousek
 • Katarzyna Chmiel
 • Krzysztof Choiński
 • Vaclav Čtvrtek
 • Jolanta Cywińska
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Sylwia Gibaszek
 • Bohumil Hrabal
 • Jacek Inglot
 • Joanna Jagiełło
 • Krzysztof Andrzej Jeżewski
 • Hanna Kowalewska
 • Andrzej Książek
 • Joanna Kulmowa
 • Gabriela Kurylewicz
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Maria Marjańska-Czernik
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Alicja Nagy
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Zofia Posmysz
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • William Shakespeare
 • Anna Sobolewska
 • Konrad Sutarski
 • Dorota Suwalska
 • Wisława Szymborska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Olga Tokarczuk
 • Jan Vladislav
 • Andlejko Vuletić
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew Zbikowski

Numer można pobrać ze strony kwartalnika: http://podglad.com.pl/?page_id=1129

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.