MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 1 (8)/2017 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie pierwszy w tym roku, a ósmy w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.
Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl
Ten numer należy do grubszych, gdyż drukowana wersja liczy przeszło 200 stron. To klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (lub są tam zamieszczane teksty krytyczne dotyczące ich twórczości). Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).

Każdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej. Tym razem tłumaczenia z jęz. bałkańskich, niemieckiego, francuskiego i angielskiego.

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym: Janusz Andrzejczak, Anna Bańkowska, Zofia Beszczyńska, Krzysztof Beś́ka, Krzysztof Bielecki, Jerzy Binkowski, Tamara Bołdak‐Janowska, Jorge Luis Borges, Katarzyna Boruń‐Jagodzińska, William Boyd, Wojciech Chmielewski, Stefan Chwin, Joe Dassin, Paweł Dunin‐Wąsowicz, Krzysztof Dybciak, William Faulkner, Danuta Gałecka‐Krajewska, Johann Wolfgang Goethe, William Golding, Grzegorz Gortat, Jan P. Grabowski, Ryszarda Grzybowska, Joanna Jagiełło, Krystyna Januszewska, Maria Jentys‐Borelowska, Eugeniusz Kasjanowicz, Boris Jovanović Kastel, Andrzej Tadeusz Kijowski, Janusz Adam Kobierski, Gabriela Kurylewicz, Krystyna Lars, Jan Lechoń, Krystyna Lenkowska, Adam Lizakowski, Grzegorz Łatuszyński, Jerzy Marciniak, Jacek Moskwa, Piotr Müldner‐Nieckowski, Anna Nasiłowska, Mariusz Olbromski, Wiesława Oramus, Jacek Pankiewicz, Joanna Papuzińska, Alicja Patey‐Grabowska, Nick Payne, Jan Krzysztof Piasecki, Małgorzata Karolina Piekarska, Maciej Piekarski, Antoni Pieńkowski, Krystyna Rodowska, Barbara Rosiek, Krzysztof Rudziński, Krzysztof Schreyer, Joanna Sendłak, Jerzy Sikora, Andrzej Sobol‐Jurczykowski, Agnieszka Stabro, Małgorzata Strękowska‐Zaremba, Konrad Sutarski, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, Grzegorz Walczak, Piotr Wojciechowski, Elżbieta Woźniak, Katarzyna Wójcik, Zbigniew Zbikowski.

Lektura każdego numeru „Podglądu” to nie tylko okazja do zapoznania się z tym, kto jest członkiem Stowarzyszenia oraz jak i co pisze, ale też pomoc w podjęciu decyzji, jaki tytuł wart jest zakupu, jaki utwór chcemy poznać w całości. Pismo oddaje różnorodność literacką Stowarzyszenia.
W skład redakcji wchodzą członkowie zarządu oddziału i to oni pracują nad pismem.
Zachęcamy do zapoznania się z wersją PDF pisma na stronie http://podglad.com.pl
Pismo nie płaci honorariów, nie wypłaca pensji, a praca przy nim jest społeczna.
Powstało, by pokazać szerszemu ogółowi naszego społeczeństwa, że istnieje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, oraz jaki potencjał ma literatura wysoka tworzona przez twórców (nie celebrytów) największego jego oddziału, czyli Oddziału Warszawskiego.
Kultura polska to nie tylko kultura masowa, zdominowana przez słupki popularności i wszechobecna w mediach, to także kultura skierowana do bardziej wymagającego odbiorcy. Chcemy dać mu możliwość jej poznania (bezpłatnego).
Nakład papierowy wynosi 350 egzemplarzy.
Wersja papierowa w formacie A-5 wydawana jest w tak niewielkim nakładzie, gdyż kwartalnik ukazuje się przede wszystkim w wersji on-line.
Z wersją papierową będzie można się zapoznać już wkrótce odwiedzając warszawskie biblioteki publiczne (oraz polskie biblioteki posiadające tzw. egzemplarz obowiązkowy), a także Bibliotekę Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu. Będzie ona również dostępny w Domu Literatury (w kawiarni „Literatka” i pokojach gościnnych), a także poza Warszawą, w pokojach gościnnych Domu Pracy Twórczej „Astoria” im. S. Żeromskiego w Zakopanem.

About Małgorzata Karolina Piekarska
dziennikarka, pisarka, blogerka.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.