MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki

Dialog Dwóch Kultur 2020

W 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 nie odbył się coroczny “Dialog Dwóch Kultur”. Jednak organizatorzy postanowili wydać pismo z referatami. Zebrali od chętnych teksty zgodne z profilem Dialogu. Stąd w środku znalazła się mój artykuł pt. “Patriotyczna twórczość Maurycego Gottlieba jako przykład dążeń asymilacyjnych XIX-wiecznego polskiego artysty żydowskiego pochodzenia.” Maurycy Gottlieb urodził się bowiem na terenie dzisiejszej Ukrainy.

„Dialog Dwóch Kultur” (ISSN 2082-3274) jest czasopismem interdyscyplinarnym, wydawanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Publikowane są w nim artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, omówienia i sprawozdania m.in. z zakresu historii, dziejów literatury, kultury, sztuki poświęcone wspólnemu dziedzictwu polsko-ukraińskiemu, w szczególności Wołynia, Podola, szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz wzajemnych relacji polsko-ukraińskich w przeszłości, zwłaszcza dotyczących walk o niepodległość.

Cały numer można bezpłatnie pobrać ze strony pod adresem: https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2022/01/Dialog-Dwoch-Kultur-2020-1-XV.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.