MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 3 (10)/2017 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie trzeci w tym roku, a dziesiąty w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.
Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Ten numer należy do wyjątkowo grubych, gdyż drukowana wersja liczy ponad 220 stron. To klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (lub są tam zamieszczane teksty krytyczne dotyczące ich twórczości, a wyjątki są rzadkie). Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).

Każdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej. Tym razem tłumaczenia z jęz. bałkańskich, niemieckiego, francuskiego i angielskiego.

W bieżącym numerze opublikowano utwory i tłumaczenia następujących autorów:

Janusz Andrzejczak, Anna Bańkowska, Baśka eR., Zofia Beszczyńska, Krzysztof Beśka, Jerzy Binkowski, Teresa Bochwic, Tamara Bołdak‐Janowska, Katarzyna Boruń‐Jagodzińska, Krzysztof Choiński, Michał Dąbrowski, Cezary Dobies, Paweł Dunin‐Wąsowicz, Jacek Durski, Bob Dylan, Viktor Fischl (Avigdor Dagan), Sylwia Gibaszek, Julia Hartwig, Heinrich Heine, Joanna Jagiełło, Anita Janowska, Eugeniusz Kasjanowicz, Rudyard Kipling, Janusz Adam Kobierski, Hanna Kowalewska, Joanna Kulmowa, Gabriela Kurylewicz, Rafał Lasota, Angel Leyvą, Adam Lizakowski, Grzegorz Łatuszyński, Jerzy Marciniak, Miraš Martinović, Piotr Müldner‐Nieckowski, Anna Nasiłowska, Wiesława Oramus, Milan Orlić, Jacek Pankiewicz, Alicja Patey‐Grabowska, Małgorzata Karolina Piekarska, Krystyna Rodowska, Krzysztof Saturnin Schreyer, Joanna Sendłak, Anne Sexton, Małgorzata Strękowska‐Zaremba, Konrad Sutarski, Małgorzata Szyszko‐Kondej, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, Slobodan Vukanović, Grzegorz Walczak, Beata Wasilewska oraz Marta Zelwan.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.