MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki – ambasadorka kampanii społecznej WypiszWyczytaj

84 numer Niepodległość i Pamięć

W najnowszym (84) numerze kwartalnika “Niepodległość i Pamięć” wydawanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie mój artykuł.

Kwartalnik ukazuje się od 1994 roku i poświęcony jest ojczystej historii, kulturze i sztuce, wiele uwagi staramy się poświęcić zagadnieniom dotyczącym polskich ruchów niepodległościowych, społecznych i obywatelskich na przestrzeni XVIII–XX wieku.

Na łamach czasopisma Niepodległość i Pamięć przedstawiamy artykuły, materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym czynnie uczestniczy Muzeum Niepodległości w Warszawie, źródła, recenzje, bibliografie. Mamy nadzieję, że czasopismo Niepodległość i Pamięć stanie się nie tylko miejscem, w którym będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem dla twórczych polemik, toczonych z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Druk czasopisma Niepodległość i Pamięć jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Archiwalne numery czasopisma Niepodległość i Pamięć są dostępne również w Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

W najnowszym 84 numerze:

Tadeusz Skoczek, Trzydziestolecie

ARTYKUŁY

Jacek Jaworski, Nieznane sztandary Powstania Styczniowego
Piotr Tylus, Wycinek z dziejów Księgarni Luksemburskiej w Paryżu – „Próbki historyczne” Henryka Rzewuskiego i sprawa procesu z hrabiną Czapską
Mateusz Ratyński, Maksymilian Włodarczak (1890−1983). Życie i działalność powstańca wielkopolskiego i szefa straży pożarnej w Czarnkowie
Marian Marek Drozdowski, Refleksje o roli Mariana Spychalskiego w dziejach najnowszych Warszawy

MUZEALNICTWO. Materiały. Sprawozdania. Omówienia

Małgorzata Karolina Piekarska, Matka Boska Łaskawa z kościoła jezuitów w Warszawie i jej wersja autorstwa Hakoba Mikayelyana
Janina Tomczyk, 50 lat kultywowania idei Witosowych
Janusz Gmitruk, 90. rocznica emigracji politycznej Wincentego Witosa do Czechosłowacji
Mirosława Bednarzak-Libera, Agnieszka Zięba-Dąbrowska, Ryszard Ochwat, Upamiętnienie 90. rocznicy emigracji politycznej Wincentego Witosa do Czechosłowacji
Joanna Oleszczuk, Polskie dzieci z Kazachstanu w Muzeum Niepodległości w Warszawie
Dorota Panowek, Kronika wydarzeń Muzeum Niepodległości w Warszawie
Bartłomiej Sokołowski, Fantastyczny realizm Ludwiga Angerera der Ältere

ŹRÓDŁA. Relacje. Wspomnienia

Stefan Artymowski, „Milusin” w filatelistyce
Jan Engelgard, Ocalony z Auschwitz – listy Bolesława Świderskiego do Tadeusza Bieleckiego w 1945 roku
Andrzej Domagalski, Archiwum kultury studenckiej. Hybrydy i Teatr
Akademicki KUL na początku

RECENZJE. Noty. Bibliografie

Małgorzata Karolina Piekarska, Potencjał nowego Muzeum (Muzeum Getta Warszawskiego. Zbieramy, budujemy, pamiętamy
Patrycja Sieląg, Jan Dębski. Wspomnienia ludowego parlamentarzysty (Jan Dębski, Wspomnienia, wstęp i opracowanie Mateusz Ratyński)
Bartłomiej Przybysz, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek (Adam Norbert Jaruga, Działalność Straży Ogniowych Ochotniczych w guberni piotrkowskiej; Mateusz Ratyński, Maksymilian Włodarczak 1890−1983. Działacz strażacki i powstaniec wielkopolski z Czarnkowa; Ochotnicze Straże Pożarne. Pamięć. Historia. Współczesność, pod red. J. Gmitruka i T. Skoczka)
Marian Marek Drozdowski, Pontyfikat słowiańskiego papieża (1978−2005) (refleksje po przeczytaniu publikacji) (Tadeusz Skoczek, Jan Paweł II (1978−2005). Pontyfikat słowiańskiego papieża)
Bartłomiej Sokołowski, Wydawnictwo periodyczne Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego („Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2022, nr 38 (2))
Andrzej Kotecki, Był Schindler, był Wallenberg, ale był też ambasador Ładoś (Danuta Drywa, Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia)

Nasi autorzy

PDF numeru można pobrać tu: https://niepodlegloscpamiec.pl/lib/mlwrf9/NIP_484-lrbyyh0f.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

Z wykształcenia: historyczka sztuki, scenarzystka i bibliotekarka. Z zawodu: pisarka i dziennikarka. Z pasji: blogerka, varsavianistka i genealożka. Miłośniczka: książek, filmów, gier planszowych, kart do gry, jamników i miodu...

Comments are closed.