MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 4 (11)/2017 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie czwarty (i ostatni) w tym roku, a jedenasty w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.
Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Ten numer należy do wyjątkowo grubych, gdyż drukowana wersja liczy prawie 240 stron. To klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (lub są tam zamieszczane teksty krytyczne dotyczące ich twórczości, a wyjątki są rzadkie). Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).

Każdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej. Tym razem tłumaczenia z jęz. bałkańskich, niemieckiego, francuskiego i angielskiego. Są też wspomnienia naszych wybitnych zmarłych członków jak Wanda Chotomska, Janusz Głowacki, Katarzyna Suchcicka. Są i publikacje laureatów I konkursu im. Tadeusza Konwickiego.

To wszystko oznacza, że w bieżącym numerze opublikowano utwory i tłumaczenia następujących autorów: Janusz Andrzejczak, Anna Bańkowska, Baśka eR., Zofia Beszczyńska, Krzysztof Beśka, Jerzy Binkowski, Teresa Bochwic, Tamara Bołdak‐Janowska, Katarzyna Boruń‐Jagodzińska, Rupert Brooke, Andrzej Chąciński, Wojciech Chmielewski, Ewa Chotomska, Wanda Chotomska, Danuta Cirlić-Straszyńska, Michał Dąbrowski, François Debluë, Lidia Dimkowska, Cezary Dobies, Anna Dutka-Mańkowska, Jacek Durski, Janusz Głowacki, Stanisław Grochowiak, Bob Dylan, Joanna Jagiełło, Anita Janowska-Gużkowska, Antoni Janowski, Eugeniusz Kasjanowicz, Andrzej T. Kijowski, Rudyard Kipling, Janusz Adam Kobierski, Rafał Lasota, Adam Lizakowski, Grzegorz Łatuszyński, Artur Majka, Jerzy Marciniak, Zbigniew Masternak, Piotr Łukasz Mazowiecki, Zbigniew Mikołejko, Jacek Moskwa, Piotr Müldner‐Nieckowski, Anna Nasiłowska, Gabriela Niedzielska, Magdalena Niedźwiedzka, Jan Anastáz Opasek OSB, Wiesława Oramus, Jacek Pankiewicz, Alicja Patey-Grabowska, Maria Jolanta Piasecka, Jan Krzysztof Piasecki, Małgorzata Karolina Piekarska, Antoni Pieńkowski, Krystyna Rodowska, Krzysztof Saturnin Schreyer, Alan Seeger, Jerzy Seipp, Joanna Sendłak, Mirosław Słapik, Weronika Stasiak, Katarzyna Suchcicka-Zielińska, Konrad Sutarski, Adriana Szymańska, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, José-Flore Tappy, Weronika Tkaczyk, Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Grzegorz Walczak, Natalia Wilczyńska, Piotr Wojciechowski, Marzena Wójcik, Zbigniew Zbikowski, i G’oko Zdraveski.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.