MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Numer 2 (13)/2018 „Podglądu” już na stronie

Ukazał się właśnie drugi w tym roku, a trzynasty w ogóle, numer Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, wydawanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kwartalnik jest bezpłatny. Sfinansowany został z funduszy własnych Oddziału Warszawskiego SPP przy niewielkim udziale prywatnych sponsorów w postaci majętniejszych członków.
Każdy chętny i ciekaw zawartości kwartalnika, może zapoznać się z jego treścią, pobierając pismo ze strony internetowej kwartalnika w formacie PDF, a także MOBI i EPUB. http://podglad.com.pl

Ten numer należy do wyjątkowo grubych, gdyż drukowana wersja liczy prawie 200 stron. To klasyczny kwartalnik literacki, w którym publikowane są utwory literackie. Od tych dostępnych na rynku różni się przede wszystkim zestawem autorów. W piśmie publikują bowiem tylko członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (lub są tam zamieszczane teksty krytyczne dotyczące ich twórczości, a wyjątki są rzadkie). Są to zarówno ich utwory literackie jak i tłumaczenia. Niewiele osób wie, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą z tradycjami, a w jego szeregach były wielkie postaci literatury polskiej, jak nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także wybitni twórcy, jak m.in. Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz czy Agnieszka Osiecka. By zostać członkiem SPP trzeba nie tylko wykazać się dorobkiem literackim i mieć dwóch członków wprowadzających, ale też przejść przez ostre sito komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą wybitne osobistości z Instytutu Badań Literackich PAN i polskich uczelni wyższych. Oddział Warszawski SPP liczy ponad 400 członków (ich spis jest dostępny na stronie http://sppwarszawa.pl).

Każdy numer kwartalnika zawiera zarówno fragmenty poważnych książek, jak i tych trochę lżejszych. To literatura faktu, science fiction, książki dla dzieci, dla młodzieży, a także poezja, krytyka literacka, felietony, fragmenty utworów dramatycznych (słuchowisk) oraz tłumaczeń, gdyż wśród naszych członków są zarówno prozaicy, poeci czy dramatopisarze, ale też krytycy literaccy i tłumacze literatury pięknej.

To wszystko oznacza, że w bieżącym numerze opublikowano utwory i tłumaczenia następujących autorów: Janusz Andrzejczak, Anna Bernat, Zofia Beszczyńska, Krzysztof Biernacki, Jerzy Binkowski, Teresa Bochwic, Tamara Bołdak-Janowska, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Krzysztof Choiński, Danuta Cirlić-Straszyńska, Jolanta Maria Cywińska, Bora Ćosić, Anna Dutka-Mańkowska, Vilmos Gal, Grzegorz Gortat, Langston Hughes, Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Joanna Jagiełło, Andrzej Tadeusz Kijowski, Janusz A. Kobierski, Krystyna Konecka, Muriel Kordowicz, Krzysztof Kuczkowski, Gabriela Kurylewicz, Rafał Lasota, Adam Lizakowski, Jerzy Marciniak, Gabriel Garcia Marquez, Rose Milligan, Jacek Moskwa, Piotr Müldner-Nieckowski, Pierre Nepveu, Magdalena Niedźwiedzka, Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski, Jacek Pankiewicz, Alicja Patey-Grabowska, Ewa Polak-Pałkiewicz, Maria Jolanta Piasecka, Jan Krzysztof Piasecki, Krzysztof Piechowicz, Małgorzata Karolina Piekarska, Krystyna Rodowska, Baśka eR., Krzysztof Rudziński, Krzysztof Saturnin Schreyer, Jerzy Seipp, Ryszard Sobieszczański, Sławomir Stalmach, Andrzej Stembarth Sawicki, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Jan Strękowski, Konrad Sutarski, Agnieszka Syska, Adriana Szymańska, Jerzy Śleszyński, Kazimierz Świegocki, Grzegorz Walczak i Piotr Wojciechowski.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.