MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka, historyczka sztuki

9 listopada 2023
by Małgorzata Karolina Piekarska
0 comments

Album “Aleksander Sochaczewski. O Syberii pędzlem i piórem (artystyczny obraz Powstania Styczniowego oraz katorgi)”

Ukazał się właśnie album, którego jestem współautorką. Jego bohaterem Aleksander Sochaczewski – malarz, absolwent Akademii Monachijskiej. Muzeum Niepodległości reklamuje publikację następującymi słowami:

W 180. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Aleksandra Sochaczewskiego (1843-1923) przedstawiamy opus magnum tego wybitnego artysty, znajdujące się w zbiorach Muzeum Niepodległości i od 60. lat eksponowane na wystawie stałej w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Album zawiera 126 obrazów jego autorstwa – w tym szkic do słynnego Pożegnania Europy z objaśnieniami autora kogo przedstawia obraz. Znajdują się tu także szczegółowe informacje o bohaterach dzieła Sochaczewskiego przez niego napisane oraz siedem opowiadań artysty pod wspólnym tytułem Na Syberii, publikowanych po raz pierwszy po polsku w całości dopiero teraz. Stąd tytuł albumu: Aleksander Sochaczewski. O Syberii pędzlem i piórem.

Bezpłatny PDF można pobrać tutaj. Wydanie papierowe do zakupienia w księgarni internetowej Muzeum Niepodległości.

15 października 2023
by Małgorzata Karolina Piekarska
0 comments

Aleksander Sochaczewski i jego czasy

Ukazała się właśnie publikacja naukowa z moim artykułem zatytułowanym: „Portret zesłańca – nowy nabytek autorstwa Aleksandra Sochaczewskiego w zbiorach Muzeum Niepodległości”.

Wydawnictwo reklamowane jest następująco:

W 180. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Aleksandra Sochaczewskiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego ustanowił rok 2023 rokiem tego wybitnego malarza-dokumentalisty. Z tej okazji, 10 maja 2023 r. Muzeum Niepodległości zorganizowało sympozjum naukowe pt. „Aleksander Sochaczewski i jego czasy”. Wydarzenie to odbyło się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, miejscu uwięzienia artysty w 1862 roku. Niniejsza publikacja jest pokłosiem tych obrad i prezentuje wyniki badań naukowych, związanych z postacią malarza. Celem przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum Niepodległości było przypomnienie i upamiętnienie tego artysty.

Aleksander Sochaczewski (właściwie Sonder Lejb), polski malarz żydowskiego pochodzenia, ur. 3 maja 1843 r., brał czynny udział w manifestacjach patriotycznych, a także wykonywał opracowania graficzne nielegalnych wydawnictw periodycznych. Za swoją działalność patriotyczną został aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Początkową karę śmierci zamieniono mu później na 22 lat pracy na Syberii Wschodniej. Po powrocie z zesłania dokumentował losy i egzystencję skazanych poprzez swoje obrazy. Niezwykle bogata kolekcja 118 dzieł artysty znajduje się w zbiorach Muzeum Niepodległości. Prezentowane są w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie przed laty Sochaczewski oczekiwał na wyrok.

Bezpłatny PDF można pobrać tutaj. Wydanie papierowe do zakupienia w księgarni internetowej Muzeum Niepodległości.

10 października 2023
by Małgorzata Karolina Piekarska
0 comments

Bunt wolnych ludzi

Ukazała się właśnie publikacja naukowa z moim artykułem zatytułowanym: Obraz Powstania Styczniowego w znajdujących się w zbiorach Muzeum Niepodległości pracach Walerego Eljasza-Radzikowskiego.

Wydawnictwo reklamowane jest następująco:

Publikacja Bunt wolnych ludzi. 160. rocznica Powstania Styczniowego jest pokłosiem sympozjum naukowego, które odbyło się 25 stycznia 2023 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Zostało ono zorganizowane przez Muzeum Niepodległości w ramach cyklu wydarzeń kulturalno-naukowych upamiętniających zryw narodowowyzwoleńczy Polaków, jaki miał miejsce 160 lat temu. Organizatorzy chcieli przypomnieć postacie związane z Powstaniem Styczniowym oraz zaprezentować udział w nim mieszkańców poszczególnych guberni. Przedsięwzięcie wywołało spore zainteresowanie wśród naukowców z ośrodków badawczych w całym kraju. Podczas obrad wystąpiło aż 33 prelegentów, a niniejsza publikacja zawiera ich referaty, stanowiące dokumentację nowych wyników badań naukowych, wzbogacone ilustracjami.

Pamięć i mit Powstania Styczniowego odcisnęły mocne piętno na literaturze i sztuce, jak również na dalszej walce o niepodległość Polski, kształcie II Rzeczpospolitej i Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Wydając tę publikację mamy nadzieję, że dotrze ona do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką Powstania Styczniowego poszerzając ich wiedzę, a naukowe dociekania badaczy przyczynią się do podtrzymania i rozwoju zainteresowań tym największym, polskim zrywem zbrojnym XIX wieku.

Bezpłatny PDF można pobrać tutaj:

6 października 2023
by Małgorzata Karolina Piekarska
0 comments

Kuratorskie oprowadzanie po Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Zapraszam w najbliższą sobotę 8 października na godzinę 12:00 na oprowadzanie po ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, które poprowadzę jako kierownik Działu Zbiorów Muzeum Niepodległości.
Opowiem o malarzach powstania styczniowego oraz o Aleksandrze Sochaczewskim, ale nie tylko…

📅 8 października 2023 g. 12:00

“Weekendowe zwiedzanie z przewodnikiem” to cykl, który odbywa się w naszym Muzeum w wybrane soboty i niedziele. W tych dniach w Muzeum Niepodległości oraz w jego oddziałach odbywają się oprowadzania po wystawach, bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy opłata za bilet wstępu do Muzeum.

👋 Do zobaczenia na wystawie!

Adres:
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
Ul. Skazańców 25; 01-532 Warszawa.

Wjazd od strony Wisłostrady ul. Czujną przez Bramę Bielańską.

15 września 2023
by Małgorzata Karolina Piekarska
0 comments

Stefan Starzyński

Ukazały się właśnie materiały napisane na konferencję poświęconą 130 rocznicy urodzin Stefana Starzyńskiego. Tytuł konferencji: Dziś widzę wielką Warszawę, a rozpocznie się ona 28 września 2023 o g. 09:00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, sala konferencyjna, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa.

W towarzyszącej konferencji publikacji znalazł się mój artykuł pt. „Portret Stefana Starzyńskiego” pędzla Moniki Piwowarskiej w zbiorach Muzeum Niepodległości.

Redakcja zapowiada wydawnictwo następującymi słowami:

W roku ustanowionym przez Radę m.st. Warszawy Rokiem Stefana Starzyńskiego, ukazuje się kolejna publikacja wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, zatytułowana Dziś widzę wielką Warszawę. Polecamy wszystkim tę interesującą monografię, wzbogaconą ciekawymi ilustracjami dawnej Warszawy.

Prezentowana publikacja jest zbiorem referatów naukowych, przygotowanych na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pod tym samym tytułem. Została ona zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w ramach realizowanego szerszego projektu. Organizatorzy chcieli przypomnieć i upamiętnić dokonania prezydenta Stefana Starzyńskiego poprzez przedstawienie związku między historią i kulturą rozwijającej się Warszawy jego czasów. Naukowcy z różnych ośrodków badawczych przedstawili wyniki swoich badań, związanych z historią II Rzeczypospolitej i rozwojem Warszawy, odnosząc je do współczesności.

Wydarzenie to wpisało się w obchody 130. rocznicy urodzin Stefana Starzyńskiego – wielkiego Prezydenta stolicy. Warto podkreślić, że Starzyński wraz ze swoimi współpracownikami opracował 4-letni plan rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy (1938-1942). Był również pomysłodawcą i wielkim orędownikiem konkursu „Warszawa w kwiatach”, którego 40. edycja odbyła się w tym roku. Jego szeroko zakrojone działania przerwała II wojna światowa. Aresztowany przez gestapo 27 października 1939 roku trafił na Pawiak, gdzie w grudniu tegoż roku ślad po nim zaginął.

Publikację w formacie PDF można bezpłatnie pobrać tutaj: https://static.goout.cloud/muzeumniepodlegloscipl/2023/09/d78033d2-dzis-widze-wielka-warszawe-internet.pdf

A dla tych, którzy wolą tradycyjny kontakt z tekstem informacja, że papierowe egzemplarze kupić w sklepie muzealnym.