MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Dialog Dwóch Kultur

W dniach 3-8 września na Ukrainie, a potem 21 września w Warszawie, biorę udział w festiwalu Dialog Dwóch Kultur

DIALOG DWÓCH KULTUR – 2019
ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР – 2019
3–8 września:
Krzemieniec – Nakwasza – Podkamień – Wiśniowiec – Zbaraż
21 września: Warszawa
3–8 вересня:
Кременець – Накваша – Підкамінь – Вишнівець – Збараж
21 вересня: Варшава
POD PATRONATEM:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ПІД ПАТРОНАТОМ:
Міністерствa культури та національної спадщини РП
Генерального Консульства РП у Луцьку
Ректора Люблінського католицького університету Яна Павла II
FINANSOWANIE:
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
ФІНАНСУВАННЯ:
Сенат Речі Посполитої Польщі
Міністерство культури та національної спадщини РП
ORGANIZATORZY POLSCY:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ОРГАНІЗАТОРИ ВІД ПОЛЬЩІ:
Фундація „Допомога полякам на Сході”
Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку
WSPÓŁPRACA:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego
w Krzemieńcu
Ogólnokształcąca Szkoła w Nakwaszy
СПІВПРАЦЯ:
Головне управління Спілки польських письменників
Товариство відродження польської культури ім. Ю. Словацького в м. Кременці
Наквашанська загальноосвітня школа I–III ступенів
KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:
Dr Urszula Olbromska – historyk sztuki, Mariusz Olbromski – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
КОНЦЕПЦІЯ літературної та культурознавчої частини:
Д-р Уршуля Ольбромска – історик мистецтва,
Маріуш Ольбромский – Спілка письменників Польщі
KONCEPCJA części historycznej:
prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Instytut Studiów Politycznych PAN
КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:
проф. д-р габ. Ґжеґож Новік – Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку,
Інститут політичних студій ПАН
ПІД ПАТРОНАТОМ:
Міністерства культури України
Посольства України в Республіці Польща
POD PATRONATEM:
Ministerstwa Kultury Ukrainy
Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
ПІД ОПІКОЮ:
Тернопільської обласної державної адміністрації
Тернопільської обласної ради
PRZY WSPARCIU:
Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Tarnopolskiej Rady Obwodowej
ФІНАНСУВАННЯ:
Тернопільська обласна рада
Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації
Кременецька міська рада
Кременецька районна рада
Кременецька районна державна адміністрація
FINANSOWANIE:
Tarnopolskа Radа Obwodowа
Zarząd Kultury Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Krzemieniecka Rada Miejska
Krzemieniecka Rada Rejonowа
Krzemieniecka Rejonowa Administracja Państwowa
ОРГАНІЗАТОРИ ВІД УКРАЇНИ:
Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації
Тернопільський обласний методичний центр народної творчості
Обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець –
Mузей Юліуша Словацького
ORGANIZATORZY UKRAIŃSCY:
Departament KulturyTarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Tarnopolskie Obwodowe Centrum Twórczości Ludowej
Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
СПІВПРАЦЯ:
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України
Інститут Івана Франка НАН України у Львові
Національна Спілка письменників України
Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України
Національний заповідник „Замки Тернопілля”
Відділ культури Кременецької міської ради
Відділ культури Кременецької районної адміністрації
WSPÓŁPRACA:
Krzemieniecka Obwodowa Humanistyczno-Pedagogiczna Akademia im. Tarasa Szewczenki
Instytut Literatury im. T. H. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Instytut Iwana Franki NAN Ukrainy we Lwowie
Narodowe Stowarzyszenie Pisarzy Ukrainy
Tarnopolskie Obwodowe Stowarzyszenie Pisarzy Ukrainy
Rezerwat Państwowy „Zamki Tarnopolszczyzny”
Wydział Kultury Krzemienieckiej Rady Miejskiej
Wydział Kultury Krzemienieckiej Administracji Rejonowej
КОНЦЕПЦІЯ літературної і культурознавчої частини:
Тамара Сеніна – директор Музею Юліуша Словацького в м. Кременці,
канд. філол. наук Наталія Єржиківська – ст. науковий співробітник
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:
Tamara Sienina – Dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu,
Dr nauk filolog. Natalia Jerżykiwśka – starszy pracownik naukowy
Instytutu Literatury im. T.H. Szewczenki NAN Ukrainy
КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:
Проф., канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник народної освіти України,
Афанасій Ломакович – ректор Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка
KONCEPCJA części historycznej:
Prof., dr nauk fiz. i matem., Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy
Afanasij Łomakowycz – Rektor Krzemienieckiej Obwodowej Humanistyczno-Pedagogicznej
Akademii im. Tarasa Szewczenki

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.