MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

pisarka, dziennikarka

Mosty: Warszawa-Ateny

Ukazała się specjalna wspólna antologia poezji polskiej i greckiej pt. “Mosty: Warszawa-Ateny”. W niej kilka moich wierszy. Oto słowo wstępne.

antologia grecka1Poezja zawsze towarzyszyła Polakom i Grekom w ważnych chwilach trudnej i zawiłej historii obydwu narodów. Dlatego też w dzisiejszych, zdecydowanie antypoetyckich czasach, zbiory i antologie poezji znajdują czytelników w naszych krajach. Antologia „Mosty” nie jest więc pierwszą naszą wspólną literacką inicjatywą i mam nadzieję, że nie pozostanie ostatnią. Tym razem polsko-grecka antologia jest owocem współpracy dwóch czasopism literackich, które wytrzymały presję ciężkich czasów i wciąż zajmują się krzewieniem poezji w wymiarze krajowym i międzynarodowym. To warszawska „POEZJA dzisiaj” i ateńskie „III Tysiąclecie”. Te periodyki nawiązały w minionym dziesięcioleciu więzy współpracy w postaci wymiany materiałów literackich. Dzisiaj podnoszą tę współpracę na wyższy poziom, redagując wspólną antologię poezji. 
Ta antologia stanowi ogniwo w łańcuchu międzynarodowych inicjatyw Aleksandra Nawrockiego, niezmordowanego promotora współpracy poetów z różnych krajów świata. Twórca i redaktor naczelny „POEZJI dzisiaj” nie ograniczył swoich starań do organizacji międzynarodowych festiwali literackich i współpracy czasopism. Stworzył serię dwujęzycznych antologii, tworzących literackie związki Polski z innymi krajami. Dzięki współpracy z „III Tysiącleciem” przyszła kolej na Grecję, a kapitanem greckiej drużyny został jej redaktor, Dimitris Pistiks, kolega związany od wielu lat z polskim środowiskiem literackim i akademickim.
antologia grecka2Zatem obydwaj redaktorzy dokonali wyboru autorów z obu krajów, którzy reprezentują rożne pokolenia, regiony i stowarzyszenia, aby przedstawić czytelnikom jak najszerszą panoramę poezji tworzonej dzisiaj w Polsce i w Grecji. Nasza inicjatywa zawiera wszakże dwie cenne nowości w stosunku do poprzednich. Pierwsza z nich, to wzajemna obecność poetów diaspory w osobach Polki mieszkającej w Grecji i Greka osiadłego w Polsce. To ważny symboliczny dowód uznania kluczowej roli, jaką obydwie diaspory odgrywają w rozwoju polsko-greckich związków kultury. Drugi nowy element stanowią liczne ilustracje autorstwa polskich i greckich artystów miejscowych i z odpowiednich diaspor.
Ja sam, z tytułu wieloletniej działalności na rzecz zbliżenia literackiego Polski i Grecji, podjąłem się koordynacji prac nad antologią oraz wzajemnego przekładu utworów na obydwa języki, traktując to jako zaszczytne zobowiązanie. Wspólnie z kolegami Redaktorami, Dimitisem Pistikosem i Aleksandrem Nawrockim, który jest równocześnie wydawcą antologii, mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się do zacieśnienia współpracy między środowiskami literackimi Polski i Grecji, a także do lepszego wzajemnego poznania dzisiejszego życia literackiego obu naszych krajów.
Paweł Krupka

Print Friendly, PDF & Email

Author: Małgorzata Karolina Piekarska

dziennikarka, pisarka, blogerka.

Comments are closed.